Místní knihovna v Rudě


O knihovně

Půjčovní doba
Neděle od 10:00 do 11:00 hodin

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.

Služby
Půjčování knih za roční poplatek: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
Internet je k dispozici v prostorách knihovny.

Kontakt
knihovnice – Marie Dvořáková
tel.: 566 536 213
Místní knihovna v Rudě, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel
Obec Ruda a místní část Lhotka, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 1922 knih ve vlastním fondu
- 14 registrovaných čtenářů (z 391 obyvatel obce)


Kontakt: 566 536 213